Skip to main content

Alla yrken har sina sätt att göra saker på. En del gör saker för att de alltid gjort så. En del gör saker för att de visat sig fungera bäst över tid. Inom bageri, café eller restaurang pratar man ofta om ett recept. Det är ganska enkelt att göra det man gjort om man vill ha samma resultat man tidigare fått. Likaså affärssystem i samband med entreprenörskap. 

Alla framgångsrika organisationer har ett system. Tim Sales pratar om sin militärbakgrund och sitt tidigare yrke som bombtekniker. De använde system för hur de gjorde saker för om de inte följde systemet kunde en bomb smälla av – det var värsta tänkbara scenario. De lärde sig att göra saker av sina misstag. Tim byggde upp sin första organisation i nätverk med över 50.000 distributörer på 90-talet under lågkonjunkturen. Han menar på att om du ska bygga ett stort nätverk måste du följa ett system.

Han pratar om ”Do the pipeline” – att göra pipelinen. På ett sätt har vi jobbat fram det systemet som visat sig funka absolut bäst över tid, samtidigt som vi nu behöver tänka online på grund av rådande situation.

Styrkan i ett färdigt koncept är att så många människor innan dig har jobbat fram det system som finns. Vi kan vara säkra på att det fungerar för annars skulle vi inte gjort så. Annars skulle vi ha andra typer av tillvägagångssätt som visat sig funka bättre.

Det är en säkrare väg att starta eget. Jag lyssnade på en live-sändning om franchise där killen pratade om varför någon lägger 200.000-300.000 kr på ett franchisekoncept. Franchising kommer från latinets franco, vilket betyder rättighet. Du betalar för att få försäljningsrättigheten och manualen. Det handlar om att få receptet. Få systemet till framgång. 

Vi i nätverk binder inte upp oss på ett hyreskontrakt för en affärslokal. Vi betalar inte 300.000 kr för ett system. Vår licensavgift är gratis vilket gör att många bagatelliserar systemet. 

Tim Sales pratar om att göra pipelinen. Vi har byggt en infrastruktur över hela landet på ganska många orter för att ta hand om det trycket som kommer från basic-arbete, vilket är när du sitter med människor i ett första möte och kanske i ett andra möte som en uppföljning. Därefter behöver systemet ta vid och slussa folk vidare och hjälpa människor att se en större bild. Om inte det steget finns ligger det på individen att kunna göra något bra av det. Jag kan säga att jag har provat bolag som inte har något system och det skulle jag inte önska någon. 

Jag har jobbat i länder som inte har systemet på plats och att få människor att göra sina egna saker utan att följa ett system blir väldigt rörigt. Killen som pratade franchise sa att 4-5 personer kan du hantera utan att ha en manual. Därefter behöver du ett system för det går inte att skala upp verksamheten utan det. 

Genom att göra pipelinen hjälper vi varann oavsett organisation att bygga ett nätverk och ett ledarskap. Finns det ingen pipeline kommer vi inte kunna hjälpa varann. Då kommer vi inte som ett team kunna bygga någonting tillsammans utan det är upp till varje individ att starta upp och sköta hela processen själva på var sitt håll. Går vi istället tillsammans ihop och gör det tredje steget i pipelinen ihop får vi en helt annan effekt. Är vi 10 personer som bygger en gemensam affärspresentation kan vi göra 10% av jobbet för att tillsammans skapar alla mer (TEAM=Together Everyone Achieves More). Vi behöver inte begränsa oss till 10. Vi kan vara 100 personer på en ort som tillsammans skapar underlaget till en Affärspresentation. Ett sådant möte finns för att det körs så mycket BASIC på fältet så att systemet och organisationen nästan kräver ett till steg för att det är ohanterbart att starta upp så många annars, som sagt var 4-5 personer kan du hjälpa utan manual eller system på plats. Du vill kunna bolla till nästa steg i pipelinen. 

Vill du göra pipelinen behöver det finnas en affärspresentation. Vi bygger upp trycket mot en AP som vi kallar det, sedan hjälps vi åt att sätta upp en AP med olika ansvarsområden för att vi vill skapa ett så bra möte tillsammans. Vi är väldigt måna om att tänka på en framtida expansion och vilka som då håller i presentationer. Annars kommer vi själva byggt en AP där vi själva är huvudattraktionen vilket kan vara tacksamt för egot om vi drivs av att synas men det begränsar din verksamhet eftersom du inte kan vara överallt jämt själv. 

Vi behöver ta in så många som möjligt i den här utbildningsprocessen och utbilda dem i hur man roddar en AP. För utan att fler kliver in i ansvar så blir det inget. Då är det du som kör. Då får du köra allt. Presentation. Utbildning. Då har du inget system. Konsten är att involvera människor på olika ansvarsområden så att alla känner sig medskapande för det bygger personligt ledarskap och därmed det framtida ledarskapet i organisationen. 

Sen plötsligt börjar människor prata om kontakter i andra städer. Då är det möjligt för en driven person att starta upp i en ny stad för att den personen har varit med och byggt upp den staden du är i. Då kan du stötta den personen genom att hjälpa till i början och vara där ibland men personen har alla delar i systemet. Alla pusselbitar och alla delar i receptet. Personen kan starta en egen AP och bygga ett eget ledarskap. Kroka arm med alla på orten oavsett organisation och bygga en till AP där alla känner sig medskapande, där alla känner sitt ansvar. Där alla får möjlighet att ta personligt ledarskap. Där alla får möjlighet att växa. Väldigt tillåtande miljö vilket gör att människor känner sig sedda, känner sig omtyckta och vi bygger den kulturen alla vill var en del av. Om man zoomar ut kan man se att det är en skola i personlig utveckling. 

Som någon sa: Nätverk är ett personlighetsutvecklande program med en kompensationsplan. Produkter är bra. Utan produkter till slutkund blir det ingen ekonomi i det men den riktiga produkten i organisationen är ett personlighetutvecklande program. Det är möjligheten att få växa i communityn.

Om man inte skulle släppa in alla på olika ansvarsområden blir de inte medskapande. Då har du en publik snarare än ett team. Det har sällan visat sig fungera. Du kommer upp till en nivå där det blir ohanterbart precis som killen som pratade om franchise – Du kan kan 4-5 personer men kan inte hantera mycket mer utan en manual om du saknar ett system…

Nu när vi går online förändras spelreglerna en del men det är extremt viktigt att människor känner sig delaktiga och medskapande. Extremt viktigt att människor känner ett personligt engagemang, ansvar och ledarskap. Om de inte leder sig själva kommer de inte leda ett team sen. 

Det är viktigt att vi håller i det här och utvecklar nya ledare genom att engagera så många människor som möjligt som får vara medskapande. Det kommer en dag då vi kan vara på olika hotell igen. Om vi inte har engagerat oss då på 3 månader, 6 månader, 12 månader hur lång tid det nu tar… Då kommer offline-ledarna vara ringrostiga och ledarna som nått titlar på vägen kommer vara okunniga och de som har hållit i allting kommer att få jobba väldigt mycket med att bygga upp infrastrukturen igen.

De som däremot har engagerat sig, tagit ansvar, personligt ledarskap och varit medskapande till AP Online kommer bara ställa om till fysiska möten igen. De kommer ha en armé av människor som vet precis vad de ska göra för de har utbildat sig på vägen.

Jag vet att vissa människor blir rekryteringsmaskiner, jag vet att andra människor sitter hemma och har fastnat i ”management-mode” och vet inte vad de ska göra. Det bästa du kan göra nu är att agera. Det finns människor som väntar på ditt samtal för att de behöver det här men de vet bara inte om det än.

Det jag kommer göra kommande 90 dagar är att prata med alla. Alla jag någonsin pratat med. Alla visitkort jag har. Alla kontakter. Jag kommer fråga hur det är. Vad de gör. Hur de mår. Vad de ska göra. Sedan kommer jag börja bygga pipelines. Jag kommer balansera det här rekryteringsarbetet med utbildning och att fortsätta bygga ledarskap.

Vi ska skapa en ledarskapsakademi som vet precis hur man gör när man sätter upp systemet steg för steg. För varje nivå finns det nya saker att lära sig. Den dagen det öppnar upp så vi kan köra AP på hotell igen ska i alla fall vårt team, vår armé vara mer redo än någonsin. Vi är redo för vi vet exakt vad vi ska göra. Vi har utbildat människor i hur vi gör saker. Vi bygger pipelines.