Skip to main content

Att studera hur en organisation inom direkthandel byggs upp och hur kulturen skapas i ett uppbyggnadsskede tycker många är otroligt intressant medan andra är mindre intresserade av att sätta sig in i det. Även om du inte älskar ämnet bör du gräva djupare och inte ignorera det oavsett dina ambitioner med din verksamhet. De flesta människor tenderar att undvika saker de inte tycker om och det kan bli dyrt.

Oseriösa koncept kan se bra ut på ytan och lätt smälta in bland bra företag, så folk kan inte alltid se vad som är vad. Syftet här är att utbilda människor som jobbar seriöst med direkthandel att tänka till och se skillnad på vad som är seriös verksamhet och vad som inte är det.

Ett seriöst direkthandelsföretag betalar i regel ut 40-50% av omsättningen i provisioner då företaget ofta inte har så många fler mellanhänder eller marknadsföringskostnader. Så länge produkten håller en hög kvalité, prisbilden ser bra ut och marknaden vill ha den så är oftast allt som det ska.

Ibland dyker det dock upp koncept som lockar med att de betalar ut 85% av omsättningen i provision. Bättre vore väl kanske att sänka priset med 40% så att kunder faktiskt handlar produkten till ett vettigt pris och att provisioner ligger på en rimlig nivå. Jag förstår inte varför slutkunder ska betala ett överpris för att ge bränsle till en organisation på det viset, om det ens finns några kunder. I dessa fall brukar det inte finnas några externa kunder och därför hamnar många till slut hos lotteriinspektionen för utredning gällande illegal spel- och lotteriverksamhet.

Det finns alltså en gråzon för vad som är seriös verksamhet. Om något bolag betalar ut pengar till distributörer utan någon koppling till produktförsäljning så är det olagligt, men vart går gränsen?

Kevin Thompson som är advokat och specialiserar sig på direktförsäljning pratar alltid om att det måste finnas en legitim produktförsäljning. Han säger att du kan exempelvis inte gå runt och sälja pennor för 10.000 kronor. De flesta människor skulle anse att det var långt ifrån legitimt och rimligt. En relevant fråga är givetvis om folk utanför nätverket skulle köpa produkten? Skulle du själv köpa produkten om det inte fanns någon kompensationsplan knuten till den? Det finns flera saker att titta på här men det handlar i grund och botten om ifall de får ut produkter till slutkunder.

”Vi har den bästa kompensationsplanen.” Jaha, spännande. I förhållande till vad? Säg att det finns över 1000 direkthandelsföretag i världen. Säkert 350 som jobbar eller försöker börja jobba i Sverige varav 10% av dem är godkända av Direct Selling Sweden. Då borde du vara en professor inom den här professionen om du studerat alla dem.

Inkomstpåståenden
Någonting som myndigheterna kommer att slå hårt på framöver även på seriösa bolag är alla inkomstpåståenden som figurerar. När distributörer använder ord som ”det är lätt”, ”det tar inte så lång tid” eller ”det är inte så mycket arbete” så kan det bli problem. Randy Gage säger: ”Du kommer att tappa mer folk genom att få det att låta för lätt än vad du någonsin kommer att tappa genom att få det att låta för svårt”.

Om du istället sätter dig ned, går igenom och benar ut: ”Personer med titel X har vanligtvis kommit upp i kundbas Y och det skapar med normal tillväxt i genomsnitt inkomst Z. Här är 67% grundvolym och 33% nyproduktion vilket är så det i regel ser ut om du har en bra tillväxt på den här nivån. För att komma hit behöver du minst lägga ned 10 timmar arbete i veckan i 3 år…” Det här är ingenting du vanligtvis går igenom på en första presentation då det lätt blir för mycket information (om ingen frågar om det), utan snarare någonting du gör vid en uppföljning eller när någon frågar vad som krävs för att kunna lägga en plan. När du tydligt går igenom vad det är som krävs, är genuin i det och gör det på ett sätt som är enkelt att förstå så kommer folk lita på dig.

Faktum är att myndigheterna anser alla inkomstpåståenden som vilseledande om de inte följs av en tydlig redogörelse av vad det är som krävs. En bil har en gas och en broms. Många ledare bromsar aldrig. De behöver sitt momentum.

Kevin Thompson säger: ”Om för många barn pissar i poolen så får poolen dåligt rykte”. Ge inte poolen dåligt rykte. Se till att alla omkring dig är seriösa och sköter sig.

Innan du börjar skicka ut bilder på semesterparadis, dyra klockor och snabba sportbilar så fokusera på att gå ut och skapa ett resultat. Den som är i aktivitet och står kvar i kön längst vinner, men se till att ställa (karriärs)-stegen mot rätt vägg.

Leave a Reply