Skip to main content

Jag fick möjligheten att prata till en grupp entreprenörer om strukturen i systemet. En av frågorna som dök upp var – ”Varför är du så obotligt positiv till nätverksmarknadsföring?”

Jag svarade, ”För att det inte finns något i strukturen att vara negativ till.” 

När jag svarar så på den typen av frågor som ibland kommer brukar människor skruva lite på sig och vill då gärna dela med sig av erfarenheter och upplevelser kring hur människor i deras omgivning har agerat när de gått in i olika nätverkskoncept. 

Jag håller oftast med! Där har vi någonting att jobba på. Där har vi någonting vi behöver utbilda inom men det har ingenting med det vi pratade om – strukturen, att göra. Det har allt att göra med kulturen. 

Strukturen är satt – kulturen går alltid att jobba på och utveckla.

För om vi pratar MLM (Multi-level marketing) så är det en organisationsstruktur. Direktförsäljning är en affärsmodell. Hur folk agerar är ett individuellt och kulturellt beteende.

Vi bygger ett nätverk av återförsäljare, det är hur vi får produkter ut på marknaden. Hur vi bygger upp den interna strukturen för kompensation och delar upp vinsterna är en annan sak. 

När människor säger till mig ”Är det här ett sånt där MLM-företag?” svarar jag alltid – Vad är din definition?

Då säger de ofta ”Distributörer som värvar nya distributörer som värvar nya distributörer…”

Då svarar jag: ”Okej, du är nyfiken på hur det går till. Distributörers ageranden och hur organisationsstrukturen ser ut är olika saker. Låt oss prata om det…”

Kompensation driver beteende – ja, men om du tror att kompensationsplanen påverkar beteendet på fältet mer än kulturen ledarskapet skapar så har du fel. 

Det är väldigt sällan jag ser ett problem i strukturen, eller rättare sagt i de seriösa bolagen jag känner till som jag sett de senaste 16 åren har jag inte hittat ett enda fall där strukturen är problemet. 

Jag har sett många många som har för lite kundfokus som därmed tenderar att få problem med regelverk. Det ska inte handla om att vi ska värva återförsäljare, det ska handla om att vi flyttar produkter ut på marknaden. Vi tar emot beställningar från kunder. I det läget är det inget fel på den interna organisationsstrukturen.

Ofta får vi höra människor som säger:
”Du, min granne höll på med något sånt där för många år sedan och han tjatade på mig i flera veckor och jag gick aldrig dit på något möte. Han gav upp efter några veckor så det där funkar inte…”

Tänk samma scenario om du öppnar en butik, signar ett kontrakt på en affärslokal för 3 år, plockar hem ett lager på en halv miljon för att du blir återförsäljare för olika varumärken inom vilken bransch du nu väljer. Tänk du att du ”provar” att bjuda några du känner till den butiken men efter 2 veckor känner du att det nog inte funkar så du lägger ned. 

Det skulle ingen göra. Det handlar inte om ifall modellen funkar eller inte. Det handlar om ifall individen är beredd att göra det som krävs för att få det att fungera. Oavsett om du är konsult, yoga-lärare eller säljare är det hur du bemöter människor som avgör vad de får för bild av det du gör – inte vad företaget har för organisationsstruktur. 

De som gör och de som följer systemet får ju resultat. Det finns tre frågor som Tim Sales lärde mig för många år sedan… 

  1. Finns det MLM företag som tjänar pengar? – Svar ja. 
  2. Finns det distributörer i MLM bolag som tjänar pengar. – Svar ja. 
  3. Vad är det som skiljer de distributörer som tjänar pengar från de som inte tjänar pengar? – De beror på hur många möten de suttit i….

Om du ska lära dig att spela gitarr eller om du ska lära dig att åka skridskor behöver du investera tid. Precis som om du ska bygga en verksamhet oavsett om det handlar om direktförsäljning eller någon annan typ av verksamhet. 

Tiden är förbi när vi pratar om passiva inkomster och strävan efter att få in ett par personer som gör jobbet. När du tar du in någon i verksamheten är det då jobbet börjar.

Jag läste i boken Leadership Train med Orrin Woodward att ofta handlar det inte om att människor ser ned på en verksamhet inom nätverksmarknadsföring. Ofta handlar det om att de har sett människor allt för många gånger som inte tagit det på allvar. Det är därför de är skeptiska när någon gett sig in i någonting och ”provat” 2, 3 eller 4 bolag och aldrig valt att göra något av det. Den här gången är det dags att du tar det här på riktigt. 

Jag har blivit en ambassadör för hela den här professionen och modellen. Ja, det finns bolag som inte är några positiva exempel på hur man ska bygga verksamhet men det beror inte på strukturen, det beror på kulturen. 

Du kan konstruera kompensationsplanen på flera olika sätt men hur du än vrider och vänder är det fortfarande så att hälften av omsättningen ska gå ut i kompensation. Det är bara en smaksak om du ska ha en bred plan eller en djup plan, om du ska ha mycket kundfokus eller mindre kundfokus. 

Det finns 3 typer av bolag – taget av Tim Sales när han blir intervjuad av Larry King för 12 år sedan. Det kom ut på YouTube för en tid sedan strax efter Larry King tyvärr gick bort.

Kategori 1. De bolag som har 80% fokus på kundanskaffning eftersom de vet att det är det som genererar omsättning direkt och i förlängningen. De här bolagen finns det inga myndigheter som har något problem med. Inte många människor heller som kritiserar en verksamhet där det säljs en produkt till kunder som faktiskt vill ha produkten. 

Kategori 2. De företag där 50% av fokuset ligger på kunder och 50% ligger på rekrytering av nya återförsäljare. Att få in nya oberoende distributörer. Det kan bero lite på vad det är för produkt som ska säljas och lite på hur djup kompensationsplanen är, hur många nivåer den betalar ut på eller vad det är för balans du behöver ha för att maxa ut din vinst. Det finns företag som gör det bra med ett 50% fokus på kunder. Det är också de allmänna rekommendationerna på EU-nivå och även i USA. Federal Trade Commission rekommenderar att minst 50% av omsättningen kommer från slutkunder som inte är en del av distributionsnätvekret. Det innebär att vara på den säkra sidan av regelverket annars kan myndigheterna vilja titta på hur du bygger bolaget och kompensationsmodellen. 

Kategori 3. De som bygger 20% fokus på kund och 80% fokus eller mer på nya distributörer. Den typen av bolag riskerar att få utmaningar med myndigheter för att myndigheterna vill att bolagen blir mer kundfokuserade.

Modellen direktförsäljning eller organisationsstrukturen Multi-level Marketing finns det egentligen inget fel på. Det är om konstruktören bygger en struktur som belönar på ett felaktigt sätt som det kan bli tokigt. 

Det brukar visa sig på resultat. Bolag som bygger en struktur som människor vill var en del av, en struktur som belönar rätt beteende växer, och de växer bra. De håller över tid. 

Bolag som är mer för att promota rekrytering och hypar om passiv inkomst och att få andra att jobba kommer över tid aldrig att fungera eftersom det inte är någon som gör jobbet. Kultur. 

Jag är obotligt positiv till den här affärsmodellen men jag anser att det finns saker som ska korrigeras. Jag jobbar med utbildning. Jag utbildar människor om vad det här handlar om för jag vet att det här är en av de absolut starkaste trenderna in i framtiden. 

Så många människor som vill ha mer flexibilitet, styra sina arbetstider, jobba med vem de vill, inte ha någon chef, stå på egna ben utan att bygga allt från noll, de har ett moderbolag i ryggen som tar hand om logistik, distribution, kundsupport, it, hemsidor, marknadsavdelning som tar fram nytt presentationsmaterial… Det enda som ska göras är att sitta i möten. 

Sedan är det ett val om man vill jobba med bara kunder, det finns många som väljer att bara göra det eller om du också vill bygga en organisation.

Om du vill jobba med bara kunder då gillar du kundbemötandet, då gillar du presentation, sälj. Hjälpa människor att få tag på bra produkter. Det är föresten någonting du måste bemästra om du vill leda någon annan…

Är du intresserad av organisation och ledarskap, coachning och utbildning? Då bygger du antagligen förr eller senare en organisation och investerar din tid i att hjälpa andra människor att också lära sig de här bitarna. Innan du lärt dig grunderna med presentation och kundanskaffning kan du givetvis inte coacha andra i det – en av de största fördelarna i den här modellen, att ingen blir ledare utan att ha gjort alla grunder. 

Det är det jag är intresserad av. Att lyfta upp andra människor och hjälpa dem att bryta igenom. Jag har valt att göra det i den här modellen.

Det kommer jag stå för och det kommer jag sysselsätta mig med i resten av mitt liv. Vi behöver bli betydligt fler som sträcker på oss och står upp för någonting. 

Jag jobbar för att den här modellen ska bli erkänd. Det första vi behöver göra då är att bli många många fler. Jag har valt den för att jag tror på den. Det här fungerar. Så många bra exempel som visar vad som är möjligt. 

Var exemplet som visar vad som är möjligt så kan vi hjälpa så många fler in i framtiden. Vi letar naturliga ledare som söker en plantskola där de kan lära sig grunderna i direktförsäljning och bygga upp en verksamhet de kan leva på inom ett par år.

Vi är ett globalt nätverk av professionella entreprenörer i olika branscher som jobbar med att informera och utbilda om bra produkter som gör människors liv bättre. Vi utvecklar en oslagbar kultur i teamet och vi har valt en organisationsstruktur som är väldigt kraftfull för alla som jobbar professionellt.