Skip to main content

Direkthandel låter entreprenörer bygga upp en organisation som tar in kunder till ett företag utan andra distributions eller marknadsförings- metoder. Systemet låter människor bygga upp en distributionskanal med egna kontakter. Affärsmodellen är väldigt effektiv och den mest etiska och moraliska som finns när det görs professionellt.

Problemet är att allt för ofta dyker det upp koncept där vi får fantastiska möjligheter att ”investera” i allt från guld och silver till nystartade marknadsplatser med hemliga aktier eller en molnbrytning av virtuell valuta. Pengarna här kommer inte ifrån någon vinstmarginal utan direkt ifrån personer som gått in med kapital i strukturen efter dig. Domedagsprofetior förklarar att enda sättet att överleva ekonomiskt i framtiden är att nu investera i deras bolag. Det här är oftast rena Ponzi-scheman eller vad vi i folkmun brukar kalla ett Pyramidspel och jag ska förklara varför.

Tanken med direkthandel är alltså att bygga upp en distributionskanal för att få ut produkter på markanden. Många produkter når ut bäst genom konversationsmarknadsföring då de kräver en genomgång för att redogöra för produktens unika egenskaper. Andra produkter gör sig inte alls bra i direkthandel då vinstmarginalera helt enkelt inte finns där. I dessa koncept är syftet bara att dra fördel av hävstången av en säljorganisation oavsett hur ekvationen ser ut.

I seriösa bolag finns det alltid strukturella begränsningar för hur pengar betalas ut viket innebär att det inte spelar någon roll när du börjar utan det handlar om vad du gör med det. En konsumtionsprodukt som gör att kunderna får slut på en flaska, burk eller låda skapar ofta återköp. Om du säljer hälsoprodukter eller kosmetika finns det i regel ett inpris och ett utpris. Ett pris du som distributör betalar är exempelvis 20% lägre än rekommenderat pris ut till kund, om inte kunden fått något speciellt erbjudande på någon typ av prenumeration.

De flesta bolag har ett poängsystem som håller koll på värdet och marginaler på de olika produkterna. CV, Credits, QV, PV – Personlig Volym, vilket betyder din egen omsättning. Olika mycket poäng på olika produkter beror på att marginalerna kan vara större på den ena produkten än den andra och därmed får den mer poäng även om prisbilden är den samma. Poängen mäter sedan varje vecka eller månad hur stor omsättning du skapat och blir sedan pengar som betalas ut.

Marginaler
Om en burk coca-cola kostar 10 kronor tippar jag på att 2 kronor är produktionskostnad, 5 kronor är distribution och marknadsföringskostnader och vinsten hamnar på sista raden efter övriga kostnader. Om vi leker med tanken att ett seriöst direkthandelsföretag skulle ta fram en sådan produkt som skulle säljas för 10 kronor så är tillverkningskostnaden i teorin den samma på 2 kronor. 5 kronor skulle gå ut till organisationen i form av provision och vinsten hamnar även här på sista raden efter övriga kostnader precis som exemplet ovan.

Kan guld eller silver i sig utgöra en produkt för att mata en organisation inom direkthandel? Svaret är nej. Det skulle vara som att bygga en organisation genom att sälja 100-lappar. Värdet på sedeln är 100 kronor. Det finns ingen marginal för att öka priset. Enda sättet att sälja 100-lappar för att mata en organisation vore att sälja 100-lappar för mer än 100 kronor. Detta skulle helt klart vara ett pyramidspel där produkten bara skulle finnas där som ett incitament för att delta i spelet, med andra ord stiger priset för att kunna krydda en kompensationsplan.

Pyramidspel eller Ponzi-bedrägerier
Detta är ekonomisk brottslighet. Rena kriminella spel med pengar. Pyramider känner många till principiellt men Ponzi-scheman har Tim Sales gjort en bra artikel om Här.

En del av de här förtäckta pyramidspelen, de så kallade företagen går ut öppet ut och säger att ”Den här produkten är värd 400 kronor, du betalar 800 eftersom vi alla lägger en administrationsavgift för att täcka kostnader.” Vilka kostnader?!

De hävdar förstås att hemsidan, det digitala materialet och inlogget till deras virtuella kontor kostar 400 kronor i månaden men det finns inget seriöst bolag som tar betalt för sådant. Det är pengar företaget behöver få in för att kunna betala ut pengar enligt kompensationsplanen. Ett förtäckt pyramidspel. Oavsett om det rör sig om silver för 500 kronor eller guld för 5000 kronor så finns det inga marginaler. Pengarna kommer ifrån personer som gjort sina ”investeringar” efter dig. Du skulle lika gärna kunna sälja 100-lappar för 500 kronor styck och hävda att det finns omkostnader för att driva pyramiden. Någonting annat värt att studera är Robert Kiyosaki’s kollega Mike Maloney när han pratar med David Morgan om hävstångsbaserade guld & silver-investeringar.

Tänk dig att symboliskt sett börja sälja 100-lappar för 500 kronor. Alla kan få riktigt bra betalt (administrationsavgift på 400 kronor som går direkt ut i provisioner). Om någon frågar varför de tar överpris på sina 100-lappar så är organisationen tränad i att svara ”Strunta i det, ser du inte vilken fantastisk kompensationsplan vi har, du behöver bara hitta två som göra likadant!”.

Är det silvermynt så finns det en administrationsavgift för att mata organisationen. Gäller det guld har de varit så fiffiga att de inte skickar hem guldtackan till dig om du inte betalar en administrationsavgift. De ”förvarar” den åt dig viket gör att de får in en himla massa pengar att pyramidspela med.

Vart kommer pengarna ifrån?
Det behöver finnas marginaler på produkter som säljs till externa kunder som handlar för att de vill ha produkten. 100% av dem som köper guld eller silver på det här sättet är en del av organisationen vilket går emot allt vad legitimitet innebär.

Vad säger Direct Selling Sweden?
Seriösa direkthandelsföretag är medlemmar i direkthandelsorganisationer i de länder de har verksamhet. Det finns bara tre anledningar till att företaget inte är det eller vill vara det. 1. De är precis nya på marknaden och har inte ”hunnit” söka medlemskap än. 2. De vet att de inte uppfyller kraven för att bli medlemmar. 3. Har redan fått avslag på sin ansökan. I de flesta fall rör det sig om något av det senare. Direct Selling Sweden är förhållandevis snälla mot företag som söker medlemskap men ring dem gärna och fråga om det är något företag du funderar över.

Vad säger Lotteriinspektionen?
Detta är vår tillsynsmyndighet som utreder olagliga spel i Sverige. En enkel fråga ger svar på om de utreder eller rentav har polisanmält bolaget du ringer om.

Är det inte bättre att köpa guld eller silver från en seriös aktör så slipper de vänta alla år på att investeringen börjar gå plus? Problemet är då att de inte kan bygga upp en organisation. Då kommer de inte åt hävstången. Detta är definitionen på ett pyramidspel med administrationsavgifter som strömmar upp till toppen. Du skulle lika gärna kunna sälja luft.

I nästa inlägg går vi igenom varför inte kryptovaluta eller molnbrytning av virtuella mynt fungerar i en direkthandelsorganisation och varför du bränner ditt förtroendekapital om du tror det.

2 Comments

Leave a Reply