Skip to main content

Direktförsäljning är en effektiv affärsmodell för att få ut produkter på marknaden. Det skapar stora möjligheter för vem som helst att vara med att bygga upp en organisation. Marknaden har gått över mer och mer till produktfokus för att provisionspengar ska komma från kunder som köper produkter för att de vill ha produkter. Koncept där kunder som blivit distributörer och köper hem saker i hopp om att tjäna pengar kommer inte att överleva myndigheternas regelverk.

Träffar du någon som jobbat med direktförsäljning förut som letar efter något är det inte säkert de i första hand tittar på produktutbudet. Mer sannolikt så letar de efter rätt typ av mentorskap och en sund kultur i en organisation de kan stå för. De letar efter ledare med integrietet och karaktär. Talang är en gåva men karaktär är ett val. En ledare är den person människor väljer att följa.

Kevin Thompson menar att de seriösa företagen gör vad de kan när det gäller en hälsosam balans mellan produktförsäljning och rekrytering. De kommer att bli ännu mer noga med att betala ut pengar för rätt saker. Det kommer att fokuseras ännu mer på att ta fram utbildning i form av material som böcker, audio och video för att kompetenshöja organisationen. Företagen kommer att titta närmare på sina produkter och investera i produktutveckling för att skapa mer värde på marknaden. Du som distributör behöver ta nya steg i utvecklingen, eller rättare sagt gå tillbaka till grunderna beroende på hur du ser det.

Att satsa på mer utbildning i organisationen leder till bättre beteende, fler kunder, högre förtroende på marknaden, attraktion av rätt typ av distributörer. Återkommande inkomst som vi pratar så mycket om betyder att du inte behöver börja om. Ska du pantsätta hela ditt förtroendekapital i ett varumärke som du ska representera kan det vara bra att vara riktigt säker på att du valt rätt. Du kan inte göra en snabb resa i en uppbyggnadsfas och sedan inte ta hand om organisationen. Det handlar om relationer. Det handlar om att bygga en verksamhet i många år. Det är det du är här för. Du vet att det här är ditt livsverk.

Är du intresserad av att bygga organisationen en gång, och få betalt för evigt? Det görs genom att bygga organisationen genom relationer, med hjärtat. Det är det enda sättet. Hjärtat behöver finnas där annars är det ingen idé. Alla förstår inte det i början men inser det tids nog. Randy Gage brukar prata om att du vill skapa en kultur i din organisation som andra vill vara en del av. Du som jobbar med direktförsäljning jobbar med attraktionsmarknadsföring. Om du är ärlig och bryr dig om människor kommer du att attrahera likasinnade och då kunna gå hela vägen.

Ditt varumärke handlar om hur människor uppfattar dig. Vem du är och vad du står för. Hur du kommer att bli ihågkommen har allt att göra med ditt agernade idag. Fundera på hur du vill att människor ska uppfatta dig. Fundera på vem du är och vem du vill vara. Ditt agerande skapar ditt varumärke. Ditt mentala visitkort. Hur vill du att människor ska komma ihåg dig om 50 år?

Gör de du sagt att du ska göra. En av mina första mentorer Mr. George Zalucki sa: ”Beslutsamhet handlar om att göra de saker du lovat dig själv att göra långt efter känslan du hade när du lovat dig själv att göra det har lämnat dig”. Disciplin är inte mer mystiskt än att säga att du ska göra en sak och sedan göra det. Bestäm dig för någonting, skriv in det i kalendern på en dag och tidpunkt och sedan när dagen kommer så gör du det som står där. Enkelt att göra men lätt att inte göra. En god vana är svår att skapa men enkel att leva med. En dålig vana är enkel att skapa men svår att leva med. Det beror på hur du vill att livet ska se ut i morgon, vad du har för visioner och vad du vill ha för livsstil i framtiden.

Människor vill ha dig i sitt liv om du bygger med hjärtat. Dale Carnegie skriver i sin bok Hur du vinner vänner: ”Människor bryr sig inte om hur mycket du vet förrän de vet hur mycket du bryr dig om dem”. Bygg din organisation som du bygger din vänskapskrets, för det är det du gör. Din organisationskultur ska vara så stark så att om företaget skulle försvinna så skulle du ändå ha vänner för livet.

Följ systemet. Ditt företag har ett välutvecklat system som alla kan följa. Använd det material som företaget tillhandahåller. Randy Gage menar att om det är någonting du känner att du inte kan stå för så ska du lägga ned. Byta företag eller byta organisation. Hur mår du om 10 år om du fortsätter gå emot din magkänsla? Du måste vara ärlig mot dig själv och andra. Du måste ha systemet och supporten med dig för att kunna gå hela vägen. Du måste kunna jobba med människor som finns där.

Han säger också att en del människor inte vill plocka bort egot ur ekvationen. De vill alltid bestämma att de själva ska stå längst fram i konferenslokalen som en guru och inspirera andra. De vill skapa sitt eget presentationsmaterial. De vill visa hela världen att de kan lyckas bättre än alla andra med det här men det är ett stort misstag. Grundtanken med direktförsäljning är att bygga en organisation som kan ta efter och duplicera samma tillvägagångssätt som de som trampat stigen före.

Om det är du som står där framme varje gång så kommer ingen annan våga gå fram. Om du tar fram eget material som du uppmanar människor att använda så talar du samtidigt om att företagets egna material inte duger. Du skjuter dig själv i foten. Du får inte ens skapa eget material och sannolikt känner du inte till alla marknadsföringsregler du måste följa vilket kan skapa ännu mer problem för dig och människor runtomkring dig.

Om direktförsäljning ska ta det sista steget till allmän acceptans som en kraftfull affärsmodell måste ledare i vår profession stå upp för det. De måste tro på principerna om integritet och ärlighet. Bygg ditt personliga varumärke på rätt värdegrunder. Det finns inga genvägar till att göra det rätta.

2 Comments

Leave a Reply